• Ενεργειακά Πιστοποιητικά

  Ενεργειακά Πιστοποιητικά

  Εκδίδουμε Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης και, παράλληλα, σας προτείνουμε τρόπους για το πώς μπορείτε να αναβαθμίσετε ενεργειακά το κτίριό σας. Έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης Ενεργειακά Πιστοποιητικά:Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα και γρήγορα την έκδοση των πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης, όπως απαιτεί ο νόμος για την πώληση ή την ενοικίαση του ακινήτου σας. Στην εταιρία μας, η Ενεργειακή επιθεώρηση γίνεται από ενεργειακό επιθεωρητή–πολιτικό μηχανικό, εξουσιοδοτημένο από το ΥΠΕΚΑ για την κατάταξη του κτιρίου σας σε μια από τις καθορισμένες ενεργειακές βαθμίδες. Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων Ενεργειακές αναβαθμίσεις: Κάνουμε συγκεκριμένες προτάσεις για το πώς μπορεί το διαμέρισμα ή το κτίριό σας να αναβαθμιστεί ενεργειακά, ώστε: Να εξασφαλιστεί οικονομία

  Read More

 • Οικοδομικές Άδειες

  Οικοδομικές Άδειες

  Η εταιρεία μας διαθέτει πολυετή εμπειρία στην έκδοση Οικοδομικών Αδειών όλων των ειδών, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. Αναλαμβάνουμε την έκδοση όλων των τύπων οικοδομικών αδειών και των εγκρίσεων που απαιτούνται σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς (Ν.4067/12,Ν.Ο.Κ.).– Διαθέτουμε μεγάλη εμπειρία στη διεκπεραίωση πολεοδομικών υποθέσεων στις Δημόσιες Υπηρεσίες, έχοντας εκδώσει μεγάλο αριθμό οικοδομικών αδειών από το 1993, οι περισσότερες από τις οποίες αφορούν κατοικίες για τις οποίες η εταιρία μας ανέλαβε και την κατασκευή τους.– Η γνώση της νομοθεσίας που αλλάζει μας δίνει τη δυνατότητα να παρέχουμε στον πελάτη μας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες σε αυτό το πρώτο στάδιο, για την κατασκευή του

  Read More