Η εταιρεία μας διαθέτει πολυετή εμπειρία στην έκδοση Οικοδομικών Αδειών όλων των ειδών, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

Αναλαμβάνουμε την έκδοση όλων των τύπων οικοδομικών αδειών και των εγκρίσεων που απαιτούνται σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς (Ν.4067/12,Ν.Ο.Κ.).
– Διαθέτουμε μεγάλη εμπειρία στη διεκπεραίωση πολεοδομικών υποθέσεων στις Δημόσιες Υπηρεσίες, έχοντας εκδώσει μεγάλο αριθμό οικοδομικών αδειών από το 1993, οι περισσότερες από τις οποίες αφορούν κατοικίες για τις οποίες η εταιρία μας ανέλαβε και την κατασκευή τους.
– Η γνώση της νομοθεσίας που αλλάζει μας δίνει τη δυνατότητα να παρέχουμε στον πελάτη μας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες σε αυτό το πρώτο στάδιο, για την κατασκευή του κτιρίου.
– Η αρχιτέκτων του γραφείου μας εντυπωσιάζει, κάθε φορά, με τις πρωτότυπες ιδέες της, για την αρχιτεκτονική λύση που ταιριάζει στην κάθε περίπτωση.

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

– Ανέγερση κατοικιών και επαγγελματικών κτιρίων.
– Προσθήκη κατ’ επέκταση και καθ’ ύψος ορόφων.
– Αλλαγή χρήσης κτιρίων από κατοικίες σε επαγγελματική χρήση και αντίστροφα, εφόσον επιτρέπεται από τους όρους δόμησης της περιοχής.
– Κατεδάφιση υφισταμένων κτιρίων.

ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Αναλαμβάνουμε πλήρως τη διαδικασία έκδοσης άδειας λειτουργίας για οποιαδήποτε επαγγελματική δραστηριότητα.

Επιγραμματικά  οι κατηγορίες για τις οποίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο γραφείο μας  είναι οι εξής:

1- Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (Καφετέριες, Εστιατόρια, Ζαχαροπλαστεία, Καταστήματα πώλησης τροφίμων και ποτών κλπ).

2- Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος παροχής υπηρεσιών  υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κομμωτήρια, Κουρεία, Καταστήματα περιποίησης χεριών-ποδιών, κλπ).

3- Γυμναστήρια – Αθλητικές σχολές.

4- Καταστήματα οπτικών ειδών.

5- Ιατρεία.

6- Φαρμακεία.

7- Βιοτεχνίες.

8- Συνεργεία αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών.

9- Πλυντήρια – Στεγνοκαθαριστήρια.

10- Εκπαιδευτήρια.

*Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής:

– Διενέργεια αυτοψίας στην ιδιοκτησία και προέλεγχος καταλληλότητας του ακινήτου.

– Αναζήτηση από το οικείο γραφείο Υπηρεσίας Δόμησης των απαραίτητων εγγράφων του ακινήτου.

– Σύνταξη των απαραίτητων μελετών, τεχνικής έκθεσης και λοιπών εγγράφων, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

– Προετοιμασία και υποβολή φακέλου προέγκρισης στην οικεία Περιφέρεια της έδρας του καταστήματος.

– Προετοιμασία και υποβολή φακέλου έργου στην οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία.

– Προετοιμασία και υποβολή φακέλου αδειοδότησης στην οικεία Περιφέρεια της έδρας του καταστήματος.

ΑΔΕΙΕΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ– Πέργκολες.
– Εργασίες με χρήση ικριωμάτων.
– Εσωτερικές διαμορφώσεις.
– Θερμοπρόσοψη.

Επισκευές.48ωρη Ενημέρωση (Εργασίες Άρθρου 4 του 4067/12)

– Μικρής έκτασης εσωτερικές επισκευές ή διασκευές που δεν μεταβάλλουν τη φέρουσα κατασκευή του κτιρίου ή τις όψεις του.
– Αντικατάσταση εσωτερικών ή εξωτερικών κουφωμάτων στο ίδιο άνοιγμα.
– Αλλαγή ή επισκευή δαπέδων.
– Εσωτερικοί και εξωτερικοί χρωµατισµοί / αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων χωρίς χρήση ικριωμάτων κ.τ.λ.