Τοπογραφικά Διαγράμματα

Τοπογραφικά Διαγράμματα

Συντάσσουμε Τοπογραφικά Διαγράμματα, με τη χρήση των πλέον σύγχρονων μεθόδων προσδιορισμού σημείων εδάφους, σε οικονομικές τιμές. Στην ΝΒ Τεχνική ασχολούμαστε με τη σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό…
Τακτοποιήσεις Αυθαιρέτων

Τακτοποιήσεις Αυθαιρέτων

Εμπιστευθείτε την τεχνική εταιρία NB, για την επιτυχή διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών που αφορούν στην τακτοποίηση Αυθαίρετων Κατασκευών. Τακτοποιήσεις αυθαίρετων κατασκευών με το Ν.4178/2013Η τακτοποίηση των αυθαιρέτων και των υπερβάσεων…