• Βεβαιώσεις Νομιμότητας

  Βεβαιώσεις Νομιμότητας

  Είναι το ακίνητό σας κατασκευασμένο σύμφωνα με την οικοδομική του άδεια; Η εταιρία μας εκδίδει Βεβαιώσεις Νομιμότητας ακινήτων, απαραίτητες για τις μεταβιβάσεις, όταν γίνονται συμβολαιογραφικές πράξεις όπως είναι οι αγοραπωλησίες και οι γονικές παροχές (σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 23 του Ν.4014/2011). Ο Ν.4014/2011 είναι ο νόμος που τακτοποιούσε τα αυθαίρετα που είχαν κατασκευαστεί έως 28/07/2011. Παράλληλα με την τακτοποίηση των αυθαιρέτων, ξεκίνησε η υποχρέωση έκδοσης «Βεβαίωσης νομιμότητας» του ακινήτου, όταν αυτό μεταβιβάζεται.Όταν πρόκειται να γίνει μία αγοραπωλησία ή γονική παροχή, γίνεται έλεγχος από ιδιώτη μηχανικό, με σκοπό να βεβαιώσει ότι το ακίνητο είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με την οικοδομική

  Read More

 • Συντηρήσεις – Ανακαινίσεις

  Συντηρήσεις – Ανακαινίσεις

  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Η εταιρία μας αναγνωρίζει τις ανάγκες συντήρησης που υπάρχουν τόσο στους οικιακούς, όσο και στους επαγγελματικούς χώρους και παρέχει όλες τις σχετικές υπηρεσίες τόσο η ίδια, όσο και το δίκτυο συνεργατών της, που καλύπτει όλο το φάσμα των αναγκών που μπορεί να χρειάζεται ένας χώρος. Οι περισσότερες ενέργειες συντήρησης μπορεί να συμβάλουν στην Ενεργειακή Αναβάθμιση του κτιρίου. Όλες οι ενέργειες συντήρησης και εγκατάστασης συμβαδίζουν με τις προδιαγραφές του ΚΕΝΑΚ και έχουν, αποδεδειγμένα, φανερά αποτελέσματα τόσο στην εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση ρύπων, όσο και στη χρηματική εξοικονόμηση των ιδιωτών που τις εφαρμόζουν. ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ Η εταιρία μας

  Read More