Συντάσσουμε Τοπογραφικά Διαγράμματα, με τη χρήση των πλέον σύγχρονων μεθόδων προσδιορισμού σημείων εδάφους, σε οικονομικές τιμές.

Στην ΝΒ Τεχνική ασχολούμαστε με τη σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό σε πολύ οικονομικές τιμές.

Συντάσσουμε τοπογραφικά διαγράμματα με την πλέον σύγχρονη μέθοδο προσδιορισμού σημείων εδάφους, με συντεταγμένες, με ορισμένο σύστημα αναφοράς, το Εθνικό Γεωδαιτικό Σύστημα( ΕΓΣΑ 1987).

Η εξάρτηση από το ΕΓΣΑ 1987 πραγματοποιείται με το σύστημα GPS (GS08 SMART ANTENNA ΤΗΣ LEICA GEOSYSTEMS) και κάνουμε χρήση εντοπισμού – HEPOS.

Το τοπογραφικό διάγραμμα είναι ένα πολύ σημαντικό σχέδιο, στο οποίο αποτυπώνονται πολύτιμες πληροφορίες για την κατασκευή τεχνικών έργων.
Η αξία των τοπογραφικών διαγραμμάτων είναι μεγάλη. Όλες οι εργασίες απαιτούν μεγάλη ακρίβεια και εξειδικευμένες γνώσεις.

Θα χρειαστείτε τοπογραφικό διάγραμμα:

– Στην αγορά οικοπέδου εντός σχεδίου.
– Στην αγορά αγροτεμαχίου εκτός σχεδίου.
– Στην οριοθέτηση υπάρχοντος οικοπέδου/αγροτεμαχίου.
– Στην τακτοποίηση αυθαιρέτων σύμφωνα με το Ν.4178/13, όταν το ακίνητο δεν έχει άδεια οικοδομής.
– Στη μεταβίβαση οικοπέδου / αγροτεμαχίου.
– Στην έκδοση οικοδομικής αδείας.
– Στο κτηματολόγιο για την ορθή αποτύπωση του ακινήτου, όταν υπάρχουν διαφορές στο εμβαδόν ή στον μη εντοπισμό αυτού.

Τι περιλαμβάνει ένα τοπογραφικό διάγραμμα:

– Το εμβαδόν του οικοπέδου (ή και των όμορων οικοπέδων αυτού).
– Τα μήκη των πλευρών του.
– Κτίσματα και κατασκευές που πιθανόν υπάρχουν σε αυτό.
– Τις οδούς όπου αυτό έχει πρόσωπο και το πλάτος της οδού.
– Το χαρακτηρισμό της οδού.
– Βεβαιώσεις μηχανικού, όπως Ν.4178/13, Ν.1337/83, Ν.651/77.
– Βεβαιώσεις Δασαρχείου, όταν πρόκειται για αγροτεμάχια σε εκτός σχεδίου περιοχές

Άλλες υπηρεσίες σχετικές που αφορούν στα τοπογραφικά διαγράμματα:

– Προέγκριση οικοδομησιμότητας (σε περιοχές που είναι σε εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια, χαρακτηρισμένα Β’ Παραθεριστικής Κατοικίας, που δεν έχει κυρωθεί η Πράξη Εφαρμογής).
– Διορθωτική πράξη εφαρμογής είναι η πράξη που διορθώνει εκ των υστέρων λάθη που πιθανόν έχουν γίνει μετά την κύρωση της πράξης εφαρμογής.
– Έγκριση από το Δασαρχείο ότι το αγροτεμάχιο που βρίσκεται κυρίως σε εκτός σχεδίου περιοχές είναι σε χαρακτηρισμένη ή όχι Δασική περιοχή.
– Ενστάσεις κατά τη διάρκεια των αναρτήσεων των πράξεων εφαρμογής, όταν σημειώνονται λάθη στις υπό ένταξη ιδιοκτησίες.